Hướng dẫn đăng ký thành viên New Image

 • join new image instruction

  Contact us to get $60 repay

  Bắt đầu
 1. Trang chiếu 1
 2. Trang chiếu 2
 3. Trang chiếu 3
 4. Trang chiếu 4
 5. Trang chiếu 5
 6. Trang chiếu 6
 7. Trang chiếu 7
 8. Trang chiếu 8
 9. Trang chiếu 9
 10. Trang chiếu 10

Contact us to get $60 repay


Cảm ơn đã đăng ký với Alipid.
Hãy liên lạc để nhận lại $60 phí đăng ký.

Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi


new image account levels

Khi trở thành đại lý phân phối của New Image, bạn có thể mua các sản phẩm Alpha Lipid giá sỉ và bán lại cho các khách hàng. Bước tiếp theo là tuyển thêm nhiều thành viên mới vào mạng lưới của bạn và giúp họ phát triển kinh doanh, điều này cũng giúp bạn phát triển mạnh hơn. Không có giới hạn phát triển và nguồn thu nhập từ mạng lưới của bạn. Sự phát triển của bạn là thành công của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ, cung cấp mọi thông tin cần thiết và đảm bảo bạn và các khách hàng của bạn có mọi thứ để đạt được những mục tiêu đề ra.

 • Distributor

  Distributors bán các sản phẩm New Image và tuyển dụng thêm nhiều thành viên mới.

 • Supervisor

  Supervisors là bước đầu để trở thành Manager, xây dựng mạng lưới để tăng thu nhập và tuyển dụng thành viên quốc tế.

 • Manager

  Khi bạn trở thành Manager. Đó là bước tiếp theo để xây dựng một mạng lưới mạnh hơn với các khoản chiết khấu cao hơn..

 • Executive

  Ở cấp độ Executive, bạn sẽ đạt được số lượng giao dịch sản phẩm cao và tự mình phát triển các Manager khác. Ngoài các khoản thu nhập thường có, Executive còn nhập được nhiều khoản thưởng khác có giá trị cao.